Zing Speed Mobile

Nhóm trao đổi mua bán nick GAME: Ấn vào đây

* Trước khi thanh toán thì quý khách quay video cho đến lúc đăng nhập vào nick, khách hàng bắt buộc quay video lại để giải quyết nếu có khiếu nại!

Sau khi mua tài khoản thành công, Quý khách cần thực hiện đổi mật khẩu ngay lập tức vì Acc là của CTV đăng bán không phải do web đăng lên bán

- Nick được bảo hành 5 phút cho đổi mật khẩu mới và 24 tiếng cho thông tin nick. Nếu thông tin nick không đúng như hình ảnh hoặc thông tin đăng ký sai Quý khách gửi yêu cầu khiếu nại 

Hết thời hạn bảo hành DTC sẽ không hỗ trợ do tiền đã thanh toán cho CTV

Chat với ADMIN
Nhắn Ngay