ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

Nhóm thông báo: Telegram ( nên vào để đọc tin tức web )

Mua nickgame vip giá rẻ: Ấn vào đây

Rút tiền min 5,000đ free rút - Tạo webcon miễn phí: Ấn vào đây

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Mua data vpn 4g giá rẻ uy tín tại: DataGiaRe.Vn
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 11.8 % 12.1 % 11.5 % 11.3 % 11.3 % 11.9 % 13.3 % 12.3 % 12.3 %
Webcon/API 11 % 11.3 % 11 % 10.5 % 10.5 % 11.1 % 12.5 % 11.5 % 11.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 %
Webcon/API 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 16.3 % 16.3 % 16.3 % 14.8 % 14.3 % 12.8 % 12.8 % 11.8 %
Webcon/API 15.5 % 15.5 % 15.5 % 14 % 13.5 % 12 % 12 % 11 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 %
Webcon/API 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 %
Webcon/API 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 % 14.3 % 15.3 % 15.3 % 15.8 %
Webcon/API 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13 % 13.5 % 14.5 % 14.5 % 15 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 13.3 % 13.3 % 15.3 %
Webcon/API 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 12.5 % 12.5 % 14.5 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 %
Webcon/API 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên/VIP 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 15.3 % 15.3 %
Webcon/API 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 14.5 % 14.5 %
Chat với ADMIN
Nhắn Ngay