Tạo Shop Bán Acc Game , Random Free Fire, LQM, Roblox và nhiều game khác.... miễn phí

Ngày đăng: 16-06-2022 Đã xem: 12939

Telegram: @trumgachthe 

Công nghệ:

- HTML5/CSS3
- TAIWINDCSS
- Datatables
- Lazyload
-  PHP/MYSQL

CHỨC NĂNG:

- Tạo danh mục tự động
- Tạo tài khoản tự động
- Tạo minigame tự động
- Tạo cày thuê tự động
- API Tự động kim cương [ Free Fire ]
- API Tự động roblox 120h [ Roblox ]
- Nạp tiền ATM/ Thẻ Cào tự động
- Setting website, nhân viên pr, .... tự động tại admin
- Bọc chống spam nạp thẻ, đăng ký,...

 

 

 

 

 

Chat với ADMIN
Nhắn Ngay