ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

Đổi Thẻ - Mua Thẻ - Nạp Tiền - Rút Tiền Min 10,000đ Tự Động 24/24

Support Telegram - Gr Zalo 1(Full) - Gr Zalo 2 - Gr Telegram

Tạo website con: Ấn vào đây

Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được lên ĐẠI LÝ

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Không có mô tả.

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 14% 14% 14% 15% 16% 17% 17%
Đại lý/VIP 16% 16% 13.8% 13.8% 13.8% 14.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12%
Đại lý/VIP 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đại lý/VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5%
Đại lý/VIP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14%
Đại lý/VIP 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Đại lý/VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 16% 16% 16%
Đại lý/VIP 18.5% 18.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý/VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhắn với Admin
Nhắn Ngay