ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

Nhóm thông báo: Telegram - Zalo1(Max) - Zalo2(Max) - Zalo3 - Zalo4

Mua nickgame vip giá rẻ: Ấn vào đây

Rút tiền min 2,000đ free rút - Tạo webcon miễn phí: Ấn vào đây

Nạp tiền điện thoại chiết khấu 10%: tại đây

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Mua data vpn 4g giá rẻ uy tín tại: DataGiaRe.Vn
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 12.3 % 15.8 % 15.5 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 15.3 % 14.2 % 14.2 %
Webcon/API 11.3 % 14.8 % 14.5 % 13.8 % 13.8 % 13.8 % 14.3 % 13.2 % 13.2 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 %
Webcon/API 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 17.8 % 17.8 % 17.8 % 17.3 % 16.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 %
Webcon/API 16.8 % 16.8 % 16.8 % 16.3 % 15.3 % 13.3 % 13.3 % 12.8 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 13.8 % 13.8 % 13.8 % 13.8 % 13.8 % 13.8 % 13.8 % 13.8 %
Webcon/API 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 %
Webcon/API 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 % 14.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 %
Webcon/API 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 12.8 % 13.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 13.3 % 13.3 % 15.3 %
Webcon/API 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 12.3 % 12.3 % 14.3 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 %
Webcon/API 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên/VIP 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 15.3 % 15.3 %
Webcon/API 12.3 % 12.3 % 12.3 % 12.3 % 12.3 % 14.5 % 14.5 %
Chat với ADMIN
Nhắn Ngay