ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

Lưu ý:

Quý khách cần điền đúng Seri, Để khi sai dễ Xử lý

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ cực nhanh 24/7 tại: Zalo , Telegram  

Tạo website con: Ấn vào đây Demo: GachCard.Vn

Sai mệnh giá trừ -50% nhỏ hơn. Thống kê sản lượng Tại đây

Kênh thông báo: nhóm zalo 1 |nhóm zalo 2| nhóm telegram (ưu tiên vào )

Tuyển API từ shopgame, web thẻ ... hỗ trợ chiết khấu tốt ( Hỗ trợ 24/7 )

Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được lên VIP
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 11.5% 11.5% 13.5% 13.5% 14% 14%
Vip/API 14% 14% 14% 11% 11% 13% 13% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 13.5%
Vip/API 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Vip/API 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5%
Vip/API 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Vip/API 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 25.5% 21.5%
Vip/API 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 25% 21%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 18.5% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Vip/API 18% 15% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.5% 12.5% 12.5%
Vip/API 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11% 12% 12%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! )
Trùm Gạch Thẻ - NapThe365  bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )