ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

Đổi Thẻ - Mua Thẻ - Nạp Tiền - Rút Tiền Min 10,000đ Tự Động 24/24

Support Telegram - Gr Zalo 1(Full) - Gr Zalo 2 - Gr Telegram

Tạo website con: Ấn vào đây

Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được lên ĐẠI LÝ

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Không có mô tả.

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 14% 14% 14% 15% 16% 17% 17%
Đại lý/VIP 16% 16% 13.8% 13.8% 13.8% 14.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12%
Đại lý/VIP 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đại lý/VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5%
Đại lý/VIP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14%
Đại lý/VIP 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Đại lý/VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 19% 16% 16% 16%
Đại lý/VIP 18.5% 18.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý/VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! )
Trùm Gạch Thẻ - NapThe365  bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )   
Nhắn với Admin
Nhắn Ngay